Пред. тема | След. тема
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ]
Начать новую тему Комментировать

Договор про передачу животного

Договор про передачу животного

Не в сети - Администратор
Профиль 
06 мар 2013, 21:53 Сообщение
ДОГОВІР № ____/______
ПРО ПЕРЕДАЧУ ТВАРИНИ НА УТРИМАННЯ

м. Кривий Ріг “ “ 201 р.

Громадська Організація «Криворізьке міське товариство спасіння тварин та навколишнього середовища «ПРОМІНЬ ЖИТТЯ», названий в подальшому «Попередній Утримувач», в особі Президента Матвєєвої Світлани, що діє на підставі Статуту з однієї сторони,
та громадянин(ка) _______________________________________________________________________________, ______________ року народження, названий в подальшому «Новий Утримувач», який постійно мешкає за адресою:
м._______________________________________
вул. ____________________________________________________
буд. №_______________ корп___________
кв. № _________
тел. дом._______________________________
тел. моб. _______________________________________
Email: _______________________________________
Паспортні дані:
Серія _____________
номер ______________
ким виданий ____________________________________________________________________
, від (дата) “ “ р., з іншої сторони, названі в подальшому Сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
«Попередній Утримувач», діючи в інтересах безпритульної, нижче вказаної тварини, на безоплатній основі передає, а «Новий Утримувач» приймає для утримання у себе в якості домашньої тварини, далі за текстом “Тварину”:
_____________________ (собаку, кота та інше)
Породи_____________________________________________________________________________________________________________________________
Статі
Масті_______________________________________________________________________________________________________________________________
Особливі прикмети ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Вік (приблизно) _______________________________________________
Прізвисько (на момент складання Договору)
Особливості характеру ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
На момент складання Договору Попередній Утримувач підтверджує, що:
Первинний власник Тварини невідомий або відомий, але відмовився від утримання даної Тварини;
Треті особи, які мають (могли мати) права по відношенню до Тварини, у двомісячний термін не заявили про свої права на таку Тварину;
Тварина пройшла/не пройшла належний первинний ветеринарний огляд.

ПРАВА СТОРІН
Попередній Утримувач має право:
Здійснювати періодичний (не частіше 1 разу на місяць) контроль за умовами утримання Тварини, безпосередньо або за дорученням третім особам;
При виявленні жорстокого поводження з Твариною з боку Нового Утримувача або членів його сім'ї, звернутися для вирішення даного питання до правоохоронних органів;
3.1.3 При виявленні жорстокого поводження з Твариною з боку Нового Утримувача або членів його сім'ї, звернутися для вирішення даного питання до правоохоронних органів;
У разі невиконання чи неналежного виконання умов договору з боку Нового Утримувача повернути Тварину протягом 1 (однієї) доби з моменту пред’явлення такої вимоги Новому Утримувачу;
3.1.5 Вимога Попереднього Утримувача про повернення Тварини може бути пред’явлена в усній, письмовій формі, або за допомогою засобів електронного зв’язку;
Новий Утримувач має право:
Безоплатно отримувати будь-яку консультативну допомогу від Попереднього Утримувача про утримання та виховання Тварини.

ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
Попередній Утримувач зобов'язаний:
При передачі Тварини на утримання Новому Утримувачу надати повну інформацію про стан здоров'я Тварини, особливості характеру й поведінки, в тому числі, небезпечні для навколишнього середовища;
Прийняти Тварину назад на умовах та виключно у випадках, обумовлених Сторонами в даному Договорі;
Дотримуватися вимог чинного законодавства України.

Новий Утримувач зобов'язаний:
Повідомляти Попередньому Утримувачу достовірні відомості про умови утримання Тварини;
Безоплатно прийняти до себе та утримувати Тварину за вищевказаною адресою чи за іншим місцем свого постійного проживання, вказаним в Договорі;
Забезпечити Тварині необхідні умови, що відповідають її біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;
Не залишати без належного нагляду Тварину;
Дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації жилого приміщення, де утримується Тварина (місце постійного утримання), та норм співжиття;
Забезпечити своєчасне надання Тварині ветеринарної допомоги та при необхідності обов’язкового лікування;
Проводити обов’язкову щорічну вакцинацію Тварини, обов’язкову щоквартальну профілактику дегельмінтизацію та обов’язкову, щомісячну ( з березня по листопад місяць включно) профілактичну обробку тварини від кліщів;
Не пізніше 3 міс. з дня прийняття до себе Тварини забезпечити наявність у неї ошийника з ідентифікуючими позначками або відповідного ідентифікуючого клейма, або чипувати тварину;
Запобігати неконтрольованому розмноженню Тварини. Проводити біостерелізацію\кастрацію Тварини, якщо така біостерелізацію\кастрацію не була проведена Попереднім Утримувачем, але не раніше, ніж по досягненню Твариною 10-ти місячного віку;
Без попереднього повідомлення та отримання письмової згоди Попереднього Утримувача не проводити евтаназію Тварини, будь-яким чином не відчужувати та не передавати Тварину третім особам;
Не допускати жорстокого поводження з твариною, виключати спонукання\примушування до нападу Тварини на інших тварин;
Своєчасно повідомляти Попереднього Утримувача про зміну місця перебування Тварини та контактних телефонів Нового Утримувача;
Повернути Тварину протягом 1(однієї) доби Попередньому Утримувачу у раз порушення Новим Утримувачем будь-якого з пунктів даного Договору;
Дотримуватися вимог чинного законодавства України в сфері захисту тварин.
Дотримуватися рекомендації щодо утримання тварин, що зазначені у Додатку №1 до даного Договору.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
В разі невиконання чи неналежного виконання умов Договору та при порушенні положень чинного законодавства Сторони несуть адміністративну, цивільно-правову та кримінальну відповідальність;
Шкода, заподіяна будь-який особі або майну фізичної особи, а також шкода, заподіяна майну юридичної особи Твариною, підлягає відшкодуванню Новим Утримувачем в повному обсязі.

ІНШІ УМОВИ
Цей Договір набирає чинності з моменту його підпису при фактичній передачі Новому Утримувачеві Тварини;
Договір укладається на невизначений термін і є безстроковим;
У разі істотної зміни обставин, якими Сторони керувалися при укладанні Договору, Договір може бути змінений або розірваний за згодою Сторін, якщо інше не встановлено Договором та чинним законодавством;
В разі смерті Нового Утримувача Тварина повинна бути повернена Попередньому Утримувачу, якщо родичі померлого не мають можливості або бажання утримувати Тварину. Зміна Утримувача в обов'язковому порядку узгоджується з Попереднім Утримувачем, після чого підписується новий Договір з кожним наступним Утримувачем;
Даний Договір складено в 2-х примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу для кожної зі Сторін;
Підписанням даного договору Новий Утримувач Тварини підтверджує, що отримав від Попереднього Утримувача всю необхідну інформацію, передбачену у Розділі 4 даного Договору.

«Попередній Утримувач» «Новий Утримувач»
Громадська організація спасіння тварин та навколишнього середовища «ПРОМІНЬ ЖИТТЯ»

____________________С.І.Матвєєва
«__»__________ 201__р. _______________________________ _______________________________ _______________________________

________________ ______________
(підпис) (П.І.Б)
«__»__________ 201__р.
Пожаловаться на это сообщение  Ответить с цитатой 

Начать новую тему  Комментировать

Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ]
Пред. тема | След. тема
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Найти
Перейти
 
cron